Välkommen till SVD Energy Summit

Omställningen till ett klimatsmart samhälle med 100% förnybar elproduktion – hur går vi från vision till lösningar?

OBS! Konferensen 2020 är tyvärr inställd. Mer information om 2021 års event inom kort!

Samhället och energibranschen står idag inför stora utmaningar som till exempel hur vi kan hantera frågor som flexibilitet, kapacitet och elektrifiering.

Hur ser trenderna ut framöver med tanke på komplexiteten på marknaden och vilka konkreta lösningar och samarbeten kan vi ta lärdom av redan nu som kan inspirera oss i denna omställning. Det är här, i energibranschen, som det till stor del avgörs om vi når klimatmålen.

På SvD Energy Summit samlar vi årligen viktiga nyckelpersoner i energibranschens ekosystem som ger sin syn på dagens marknad och berättar om de strategiska val de gjort. De lyfter också blicken för att fånga framtidens innovativa möjligheter och hot. Du kommer också få ta del av flera praktiska erfarenheter och lärdomar från olika projekt som pågår runt om i Sverige. Konferensen ger dig en tydligare bild av utvecklingen men också lösningar på de problem branschen står inför.

Du får också en unik möjlighet att nätverka med kollegor från hela landet och knyta direktkontakt med några av nyckelpersonerna inom branschen. Välj också ifall du vill fördjupa dig inom de olika spårvalen.

Spår A • Smartare elektrifiering i energisystemet – öka leveransen och kapaciteten

Spår B • Smartare användning av elnätet med fokus på hur vi kan öka flexibiliteten för t.ex. hushåll, bostäder och industrier

Vi ser fram mot att träffas den 27 oktober 2020 på konferensen i Stockholm och diskutera samt nätverka för att skapa framtidens energivärld.

Varmt välkommen!

Partner 2020

Citat från tidigare deltagare

”Bra tillfälle att känna på tempen i Energisverige, speciellt när de högsta beslutsfattarna i energibolagen är samlade”

”En jättebra konferens, det är därför vi kommer hit”

”En ypperlig konferens, alla väsentliga områden täcktes in”

”Bra konferens som samlar flera olika discipliner”

”Mycket bra. Både innehåll, utförande och kontext”