Välkommen till SVD Energy Summit

Hur minskar vi vårt fossilberoende och skapar en snabb och kraftig ökning av svensk fossilfri elproduktion?

Samhället, industrin och energibranschen står idag som vi alla vet inför många stora utmaningar i omställningen till ett klimatsmart samhälle. De senaste månaderna har detta också blivit extra aktuellt med det ryska kriget mot Ukraina och hur akut det är att skynda på denna omställning.

Under konferensen kommer vi bland annat diskutera aktuella frågor som:

  • Är EU:s klimatpolitik i linje med den svenska eller finns det en betydande diskrepans?
  • Vad behövs för att göra verkstad av regeringens Elektrifieringsstrategi?
  • Går det att skapa tillväxt och samtidigt även skapa förutsättningar för klimatomställningen?
  • Hur kan elkraft och vätgas samverka i den industriella omställningen?
  • Energilagrets plats i framtidens nät

 

På SvD Energy Summit samlar vi årligen viktiga nyckelpersoner i energibranschens ekosystem som ger sin syn på dagens marknad och berättar om de strategiska val de gjort. De lyfter också blicken för att fånga framtidens innovativa möjligheter och hot. Du kommer få ta del av flera praktiska erfarenheter och lärdomar från olika projekt som pågår just nu runt om i Sverige. Konferensen kommer ge dig en tydligare bild av utvecklingen men också lösningar på de problem branschen står inför.

Du får också en unik möjlighet att nätverka med kollegor från hela landet och knyta direktkontakt med några av nyckelpersonerna inom branschen. Välj också ifall du vill fördjupa dig inom de olika spårvalen.

SPÅR 1 – ÄR EN SNABB OCH KRAFTIG ÖKNING AV SVENSK FOSSILFRI ELPRODUKTION GENOMFÖRBAR?

SPÅR 2 – ELEKTRIFIERING/FLEXIBILITET OCH ENERGILAGRING

Varmt välkomna att tillsammans på konferensen diskutera och nätverka hur vi tillsammans skapar en hållbar omställning för att klara elektrifieringen.

Vi ser fram mot att träffas i april 2023 i Stockholm.

Varmt välkommen!

Stefan Broman, Insight Events Sweden

Citat från tidigare deltagare

”Bra tillfälle att känna på tempen i Energisverige, speciellt när de högsta beslutsfattarna i energibolagen är samlade”

”En jättebra konferens, det är därför vi kommer hit”

”En ypperlig konferens, alla väsentliga områden täcktes in”

”Bra konferens som samlar flera olika discipliner”

”Mycket bra. Både innehåll, utförande och kontext”