Välkommen till SvD Energy Summit

En energimarknad i behov av snabb och hållbar utveckling

Varmt välkommen till SvD Energy Summit i oktober 2024! Den årliga mötesplatsen för nätverkande och kunskapsutbyte inom energibranschen.

På konferensen kommer du bland många andra få höra:
• Business Sweden, Olov Hemström, Global Head Energy, Transportation & Infrastructure
• Chalmers tekniska högskola, Filip Johnsson, professor avdelningen energiteknik, rymd-, geo- och miljövetenskap
• Energimarknadsinspektionen, Therése Hindman Persson, fil.dr., stf generaldirektör och chefsekonom
• Skellefteå Kraft, Catarina Hägglund, chef koncernstab och hållbarhet samt Patrik Sundberg, affärsutveckling
• Vattenfall, Desirée Comstedt, Vice President Fleet Development

ENERGIOMRÅDETS UTMANINGAR
Hur ska Sverige lyckas med sin gröna omställning och hur vi kan stärka Sveriges konkurrenskraft på den globala marknaden?

INNOVATION & SAMVERKAN
På Energy Summit 2024 kommer vi att diskutera konkurrenskraft och samverkan. Vi kommer att ha fokus på den större bilden under förmiddagen där vi bland annat pratar om:
• Innovativ kapacitet för att föra Sverige framåt
• Regulatoriska sandlådor – vad är de och varför behövs dem?
• Ny horisont i den gröna omställningen
• Paneldiskussion: Vad ska vi vara bra på i Sverige? Vad kan vi göra för att vara konkurrenskraftiga?

FÖRDJUPA DIG I SPÅR
Under eftermiddagen ges möjlighet till fördjupning
• SPÅR 1 – Möjliggöra storskalig energiproduktion
• SPÅR 2 – Smarta system och samverkan

På spåret Möjliggöra storskalig energiproduktion får vi bland annat ta del av:
• Ett framtida elsystem med och utan kärnkraft – vad är skillnaden?
• Från förvaltning till expansion – hur samverkan mellan energiintensiv industri, Skellefteå Kraft och kommun fick Skellefteå att växa
• Förnybar vätgas och e-bränslen – hur får vi till bra Power-to-X?

På spåret Samverkan och smarta system får vi ta del av följande:
• Smarta lösningar och samverkan – Sveriges potentiella konkurrenskraft
• Samverkan och kunskap – så lyckas vi med snabb omställning tillsammans
• Framtidens elnät i Mälaren

VEM TRÄFFAR JAG?
SvD Energy Summit är en unik möjlighet att träffa beslutsfattare från hela energibranschen, nätverka med branschkollegor och lära dig om de senaste trenderna och innovationerna inom energiområdet.

Anmäl dig redan idag för att vara med och skapa framtidens energisystem. Varmt välkommen till Stockholm i oktober!

Tomas Björnberg
Projektledare
tomas.bjornberg@insightevents.se
Insight Events Sweden

Utställare 2024

Citat från tidigare deltagare

”Bra tillfälle att känna på tempen i Energisverige, speciellt när de högsta beslutsfattarna i energibolagen är samlade”

”En jättebra konferens, det är därför vi kommer hit”

”En ypperlig konferens, alla väsentliga områden täcktes in”

”Bra konferens som samlar flera olika discipliner”

”Mycket bra. Både innehåll, utförande och kontext”