31 januari, 2024 Webmaster

Förnybar vätgas och e-bränslen – hur får vi till bra Power-to-X?

Vilka är utmaningarna och möjligheterna med Power-to-X? Magnus Demervall arbetar som Head of Public Affairs Sweden på Ørsted och är aktuell som en av talarna på SvD Energy Summit den 9:e april i Stockholm. Vi passade på att ställa några frågor till Magnus inför konferensen där han bla berättar hur vi kan skapa långsiktighet och skalbarhet i Power-to-X och storskalig energiproduktion.

Power-to-X är en viktig teknik för att skapa ett fossilfritt energisystem. Vilka är de viktigaste utmaningarna och möjligheterna med Power-to-X?

Möjligheterna är väldigt stora, inte minst i Sverige eftersom en del fundamentala förutsättningar finns här. Här finns förnybar el som fortfarande håller konkurrenskraftiga priser och för e-bränsleproduktion finns dessutom stor tillgång på biogen koldioxid, tex från fjärrvärme som behövs i processen. Många industriella processer drivs av ett ambitiöst näringsliv och för de tunga transporterna har EU satt upp mål som gör att marknaden kommer att växa fram.

Men det finns också utmaningar. Inte minst handlar det om att det fortsatt är ett prisgap mellan e-bränslen och fossila bränslen. Det gör att vi som är först med att gå från power-points till power-to- X produktion får ta stora finansiella risker. Vi är fortfarande i ett tidigt skede på denna resa och genom goda samarbeten med bolag i hela värdekedjan kommer vi kunna skapa förutsättningar för en snabb utveckling och till sänkta priser. Samtidigt, om vi vill vi att Sverige ska vara ett grönt industriland där Power- to- X kan driva omställning och skapa jobb så behöver staten också agera som möjliggörare för en snabb framväxt av en PtX-pipeline.

Ørsted är en ledande aktör inom Power-to-X. Vilka är era erfarenheter av att utveckla och implementera Power-to-X-projekt?

Vi jobbar idag över flera teknologier från FlagshipONE i Örnsköldsvik till Skåne Havsvindpark i Ystad för att leverera ett fossilfritt energisystem till Sverige. När det gäller Power-to- X så bygger vi just nu Europas största e-bränsleanläggning i Örnsköldsvik, FlagshipONE, som ska börja leverera bränsle 2025. Det är en fantastisk resa att få vara en del av. Särskilt kul att Bill Gates Breakthrough Energy Catalyst tillsammans med EIB och EU-kommissionen gått in och stöttat projektet, på samma sätt som Klimatklivet gjorde tidigt. Vi utvecklar också andra Power- to -X anläggningar i EU och USA, men just nu ligger Sverige längst fram.

Hur kan vi skapa långsiktighet och skalbarhet i Power-to-X och storskalig energiproduktion?

Power-to-X har, som många storskaliga energiprojekt, utmaningen med ”hönan och ägget”. Vad kommer först, efterfrågan eller produktionen? Det handlar om att sjöfartsindustrin ska våga investera i fartyg som kan köra på e-bränsle, innan bränslet finns på marknaden och att vi som producenter ska våga producera innan sjöfartsindustrin beställt ett helt nytt bränsle. Att EU och medlemsstaterna tar en roll i att med skarpa mål skapa en trygghet i att efterfrågan finns samt bidrar till att den storskaliga produktionen kommer igång är avgörande. Med en efterfrågemarknad och ett antal storskaliga projekt, likt vårt FlagshipONE, kommer pressa priserna och skapa trygghet och långsiktighet för alla inblandade aktörer.