12 april, 2023 Webmaster

Klimatomställningen skapar nya möjligheter för tillväxt

Anette Blücher är VD på E.ON Energiinfrastruktur och kommer på SvD Energy Summit 2023 att medverka i en paneldiskussion med temat energieffektivisering – så får vi ut mer med samma eller mindre mängd energi. Vi passade på att ställa några frågor till Anette inför konferensen där hon bland annat berättar om sin bakgrund, möjligheten att skapa tillväxt och samtidigt förutsättningar för klimatomställningen samt arbetet med smartare energieffektivisering.

Berätta lite mer om vem Anette Blücher är och din bakgrund?

Jag har arbetat inom energibranschen i över 10 år och har en bred bakgrund inom både linjeverksamheten och M&A, i Sverige såväl som internationellt. Sedan ett par år tillbaka är jag CEO för E.ON Energiinfrastruktur AB och leder den nordiska verksamheten inom Energy Infrastructure Solutions på E.ON, där vi jobbar hårt och målmedvetet för att reducera våra koldioxidutsläpp och skapa en långsiktig och hållbar energiförsörjning.

 

Går det att skapa tillväxt och samtidigt även skapa förutsättningar för klimatomställningen som du ser det?

Klimatomställningen skapar nya möjligheter till tillväxt. Det finns tex mycket potential i kraftvärmen. Förutom att bidra med planerbar elproduktion, finns det också möjlighet att producera biokol och negativa utsläpp med hjälp av koldioxidinfångning. På så sätt kan kraftvärmen bidra till klimatomställningen och samtidigt skapas nya intäktsströmmar.

 

Hur är potentialen att accelerera energiomställningen med smartare energieffektivisering?

Vi går mot en allt större elektrifiering vilket gör att behovet att använda energin mer effektivt ökar. Energikrisen har också satt fokus på effektivisering och kraven på energieffektivisering i fastighetssektorn ökar, vilket är positivt. Men det är viktigt att regleringen inte styr mot en elbaserad uppvärmning av bostäderna i våra städer, där tillgången på eleffekt idag är knapp. Om energikraven i byggreglerna inte är teknikneutrala riskerar vi att gå miste om fjärrvärmens avlastande effekt på elnätet.

 

Hur ser framtiden ut, vad blir nästa steg?

Tillgången på kraft- och fjärrvärme har stor betydelse för det svenska elsystemet och en del av den långsiktiga lösningen för en hållbar energiförsörjning i södra Sverige är en ny biodriven kraftvärmeproduktion i Malmö. Men tror vi också mycket på att utnyttja kraften i låga temperaturer. Genom lösningen Ectogrid kan byggnader dela allt sitt värme- och kylöverskott med varandra. Överskottsvärme eller kyla som normalt går till spillo tas tillvara på ett effektivt sätt, och byggnadernas totala behov av tillförd energi reduceras. Detta tror vi kan vara svaret på många industriers energiutmaningar.