31 januari, 2024 Webmaster

Utställning och sponsorskap på Energy Summit

På Energy Summit har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen. Våra deltagare är beslutsfattare från det privata näringslivet. Vi har en rad olika sponsrings- och utställningsaktiviteter att erbjuda. Ta tillfället i akt att marknadsföra ert företag mot rätt målgrupp på ett mycket kostnadseffektivt sätt! Våra erfarna säljare hjälper gärna till att skräddarsy en optimal lösning som passar just ert företags behov.

För ytterligare information och kostnadsförslag:

Roland Behrendt, Senior Commercial Manager
Tfn: 08 587 662 77
E-post: Roland.Behrendt@insightevents.se