Program 2019

08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Peter Alestig och Sara L Bränström från SvD Näringsliv inleder konferensen
09:10 KLIMATPOLITISKA RÅDET

Resan mot netto-0 utsläpp och det fossilfria samhället 2045 – håller vi tidtabellen?


Klimatpolitiska rådet har i uppdrag att granska hur regeringens samlade politik är förenlig med klimatmålen. Johan ger oss status på:

• Senaste nytt i klimatfrågan – trender och utmaningar
• En uppdatering av det globala läget vad gäller utsläpp, politik och omställning
• Det Klimatpolitiska Ramverket och Klimapolitiska Rådets slutsatser och rekommendationer. Är Sverige ett föregångsland?

Johan Kuylenstierna, adjungerad professor och hedersdoktor vid Stockholms universitet och vice ordförande, Klimatpolitiska rådet
09:50REGERINGEN

Omställningen till ett klimatsmart samhälle med 100% förnybar elproduktion – presentation och frågestund med Anders Ygeman


Hur kan ett mindre land som Sverige med relativt få invånare ta på sig ledartröjan i klimatomställningen och hur ser färdplanen ut att leda omställningen till ett klimatsmart samhälle? Anders Ygeman från regeringen diskuterar strategier och tankar inom energiområdet för den kommande mandatperioden.

Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister, Regeringen
10:30 HÅLLBART ENERGISYSTEM

Elnätens omställning och betydelse för Sveriges energisystem


Elnäten måste pulsera i takt med tiden och ständigt uppgraderas för att nätet bl.a. ska kunna ta emot förnybar energi från allt fler små lokala elproducenter. Magnus tar upp tre nyckelfrågor i denna omställning;

• Möjligheter, hinder och drivkrafter för framtidens smarta elnätslösningar
• Vilka blir utmaningarna för elnätet i ett energisystem med hög andel förnybart och vilka
ösningar finns?
• Hinder och drivkrafter för utvecklingen att lägga en gemensam grund och vision för ett smart energisystem

Magnus Hall, vd, Vattenfall
11:00Förmiddagskaffe och nätverkande
11:30En fossilfri industri i ett hållbart energisystem

Vad händer när den elbaserade ekonomin möter den biobaserade ekonomin för att skapa ett hållbart energisystem?

• Parisavtalet, 1,5-gradersrapporten och IPCC
• Vad händer med basindustrin?
• Vikten av en långsiktig samverkan mellan industrin och samhället
• Anpassning och konkurrenskraft i basindustrin: policy och utvecklingsmöjligheter

Lars J Nilsson, professor vid miljö- och energisystem, Lunds universitet
12:00Smarta elmätare tar branschen in i framtiden

Johan Svensson, Programchef AMM2G, Ellevio
12:20 PANELDISKUSSION

Allt ska elektrificeras men var ska elen komma ifrån?


• Hur uppnå flexibel energieffektivisering och samtidigt hantera kapacitetsutmaningen?
• Hur ser trenderna ut framöver med tanke på komplexiteten på marknaden?
• Hur bygga en långsiktig samverkan mellan industrin och samhället?

Paneldiskussionen leds av Peter Alestig, nyhetschef på SvD Näringsliv

Paneldeltagare:

Emma Wiesner, Energy Markets Analyst, Sweco

Lars J Nilsson, professor vid miljö- och energisystem, Lunds universitet

Dr. Mats W Lundberg, Sustainable Business

Manager, Sandvik Materials Technology

Therése Hindman Persson, chefsekonom, Energimarknadsinspektionen
13:00 Lunch med nätverkande

Spår 1 – Smarta elnät & framtidens hållbara energiförsörjning

14:00 PANELDISKUSSION

Hur skapar vi framtidens hållbara energiförsörjning – smarta elnät som spelare i energianvändningen


Utvecklingen går mycket snabbt med att skapa en hållbar energiförsörjning och innovativa Smarta Elnät – innovativa exempel på praktisk tillämpning från till exempel:

• Hammarby Sjöstad 2.0 med Kinesiskt intresse
• Vehicle to Grid projektet i Kungsbacka kommun

Paneldiskussionen leds av Peter Alestig, nyhetschef på SvD Näringsliv.

Paneldeltagare:

Sanna Kaipia, Sverigechef, Nissan Nordic

Allan Larsson, ordförande, ElectricCity & Hammarby Sjöstad 2.0

Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan

Per Wassén ,Vd, Powercell
14:30Tillsammans med bränsleceller kommer vätgas utgöra en nyckelteknologi för att tackla dagens och morgondagens miljö- och energiutmaningar

Europas ställer om till ett mer hållbart energisystem med mindre klimatpåverkan
Vätgas och bränsleceller erbjuder en mångsidig, ren och flexibel teknisk lösning för denna övergång. Teknologin spelar en nyckelroll vid ökad användning av förnybara energikällor eftersom den erbjuden en effektiv lösning för att lagra energi och utjämna de förnybara energikällornas volatila produktion.

Per Wassén, VD, Powercell
14:50Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:20Vehicle to Grid: bot mot räckvidds- och effektångest?

Nätet klarar idag toppar bättre. Nissan var först ut med att lansera elbilar och bidrar nu även till smartare elnät. Att hantera miljöutmaningarna och nya tillvägagångssätt för traditionella energi- och distributionsmodeller. Genom vehicle-to-gridlösningar blir elbilen en del av ett smart elnät där elen är grön och bilföraren en ny aktör på elmarknaden. Under passet diskuteras:

• Snabbhet: snabb teknikutveckling behöver snabb policyutveckling
• Dialog: samarbete mellan myndigheter och företag för kloka beslut istället för långa utredningar
• Mod: långsiktiga investeringar istället för pilotprojekt
– som i Kungsbacka kommun

Sanna Kaipia, Sverigechef, Nissan Nordic

Christer Lindström, verksamhetschef serviceområde fordon, Kungsbacka Kommun

Pär Möller, Head of B2B / SME, G-Mobility & Biogas Production, E.ON Sverige
16:00 Energilandskap i snabb förändring

• Dagens energilandskap – utmaningar och möjligheter
• Inom vilka områden bör energibolag vara närvarande för att möta kundens efterfrågan och behov?
• Innovationer som gör skillnad som t.ex. Zero Sun projektet

Fredrik Jonsson, chef för affärsinnovation, Skellefteå Kraft
16:40 Moderatorerna summerar och avslutar konferensen
16:50 - 18:00 Nätverksmingel med tilltugg

Spår 2 – Innovationer & nya affärsmodeller

14:00 PANELDISKUSSION

Vi ser idag en snabb transformation med ny teknologi och ökade kundkrav men hur får du in innovation som en naturlig del i er verksamhet och hur får vi fart på innovationstakten inom energiområdet. Går det till exempel att testa nya innovationer utan att behöva ta hänsyn till alla regelverk?


• Vad händer inom området i Sverige och internationellt?
• Nya innovationer och affärsmodeller som påverkar branschen
• Vad kan energibranschen lära från andra branscher?
• Framtidens kunder kräver nya tjänster och affärsmodeller

Paneldiskussionen leds av Sara L Bränström, reporter på SvD Näringsliv.

Paneldeltagare:

Johanna Lakso, vd, Power Circle

Marielle Lahti, Projektledare, Forum för smarta elnät

Pernilla Jonsson, Head of Consumer & Industry labs, Ericsson

Malin Carlström, Investment Director, ABB Synerleap

Jonas Arvidsson, Vd, ONE Nordic
14:30 Digitalisering och kundnöjdhet

• Vikten av att få med sig medarbetarna i en allt mer digitaliserad värld
• SLA (service-level agreement), vårt bidrag till nätbolagens kundnöjdhet

Jonas Arvidsson, Vd, ONE Nordic
14:50Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:20Why IKEA is betting on clean energy to strengthen its home furnishing business, siding with the many people’s wallets and the planet

• IKEA’s focus on clean energy
• The need to accelerate transformation of energy sector through an inclusive, customer centric approach
• Creating the biggest clean energy movement through partnerships and new business models

Alejandro Castro Perez, Head of IKEA Home Solar & Energy Service Business, Ingka Group
16:00 Innovativt värdeskapande med kund

• Nöjdaste kunderna i energibranschen – vad är nästa steg
• Samverkan och gemensamt värdeskapande i regionen
• Kundcase och projekt

Sofia Antonsen, chef utveckling, Luleå Energi
16:40 Moderatorerna summerar och avslutar konferensen
16:50 - 18:00 Nätverksmingel med tilltugg