Program 2024

08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Moderator från Svenska Dagbladet Näringsliv inleder konferensen
09:10EU:s initiativ för en grön och konkurrenskraftig energiunion – den europeiska gröna given

• Gemensam europeisk marknad för förnybar energi och energieffektivitet
• Industrins roll som en drivkraft för förändring, innovation och tillväxt
• Energisäkerhet – minska beroendet av andra aktörer
• 55% - paketet

Simon Tawaifi, politiskt sakkunnig hos energi-och näringsministern, tillika vice statsminister
09:40Innovativ kapacitet för att föra Sverige framåt

• Ett nytt innovationspolitiskt ramverk – så stimuleras skapandet, spridningen och den produktiva användningen av kunskap i alla sektorer av ekonomin.
• Klimatförändringar och energiförsörjning är två av de stora utmaningarna – innovation är en nyckelfaktor för att hantera dessa – men inte som du kanske tror
• Grönt stål och kärnkraft – vilken är grönast?

Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning (IFN)
10:10Förmiddagskaffe och nätverkande
10:50 Forskning och innovation – vad som ligger framåt

• Den ”dubbla omställningen” – vad är det?
• Ökad samordning
• Sveriges framtida konkurrenskraft

Robert Andrén, generaldirektör, Energimyndigheten
11:10Ny horisont i den gröna omställningen – möjligheter och utmaningar

• Sveriges ledarskap inom fossilfri energi, energilagring och elnätsinfrastruktur
• Mobilitetssektorn med tunga lastbilar och andra elfordon
• Bioekonomi och andra generationens biobränslen
• Industriomställningen
• Materialeffektivitet
• Nyckelfaktorer för att bibehålla globalt ledarskap

Olov Hemström, Global Head Energy, Transportation & Infrastructure, Business Sweden
11:40 PANELDISKUSSION
Vad ska vi vara bra på i Sverige? Vad kan vi göra för att vara konkurrenskraftiga?


Paneldiskussionen leds av representant från Svenska Dagbladet Näringsliv.

Olov Hemström Global Head Energy, Transportation & Infrastructure, Business Sweden
Filip Johnsson, professor, energiteknik, rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers tekniska högskola


Paneldeltagare uppdateras löpande
12:20 Regulatoriska sandlådor – vad är de och varför behövs dem?

• Regulatoriska sandlådor – vad är det?
• Främja innovation och lärande – stärka konkurrenskraft (koppling NZIA)
• Energiomställning och konsumentnytta
• Ei:s innovationscenter

Therése Hindman Persson, FilDr, Stf generaldirektör och chefsekonom, Energimarknadsinspektionen
12:50 Lunch och nätverkande

SPÅR 1 – MÖJLIGGÖRA STORSKALIG ENERGIPRODUKTION – hur vi bygger mot en förväntad efterfrågan

14:00 Ett framtida elsystem med och utan kärnkraft – vad är skillnaden?

• Elproduktionskapacitet
• Elsäkerhet
• Elpriser
• Klimatpåverkan
• Miljöpåverkan

Filip Johnsson, professor, energiteknik, rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers tekniska högskola
14:30Kärnkraften till nästa nivå

• SMR vs ”konventionell kärnkraft”
• Effekthöjning på redan existerande reaktorer
• Förlänga drifttiden

Desirée Comstedt, Vice President Fleet Development, Vattenfall
15:00Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:30Från förvaltning till expansion – hur samverkan mellan energiintensiv industri, Skellefteå Kraft och kommun fick Skellefteå att växa

• Hur Skellefteå Kraft lyckades gå ifrån att förvalta till att vara proaktiv och expandera
• Vätgas, fjärrenergi, vattenkraft, vindkraft med mera – vikten av att diversifiera
• Proaktiv till 2040 och bortom – hur tänker vi?

Catarina Hägglund, chef koncernstab och hållbarhet, Skellefteå Kraft
Patrik Sundberg, affärsutveckling, Skellefteå Kraft
16:00Förnybar vätgas och e-bränslen – hur får vi till bra Power-to-X?

• FlagshipONE och andra vätgasprojekt
• Utmaningar och möjligheter med Power-to-X
• Hur skapas långsiktighet och skalbarhet i Power-to-X och storskalig energiproduktion?

Magnus Demervall, Head of Public Affairs, Sweden Ørsted
16:30-18:00Konferensen avslutas med mingel, tilltugg samt nätverkande

SPÅR 2 – SAMVERKAN OCH SMARTA SYSTEM – effektivisering i kostnadskedjan

14:00 Smarta lösningar och samverkan – Sveriges potentiella konkurrenskraft

• Energiegenskaper och behovet av effektivisering
• Systemlösningar och behovet av samverkan
• Industriell symbios – en ambition om grön tillväxt

Mikael Miglis, Digital Lead, ABB Electrification
14:30 Framtidens elnät i Mälaren

• Motorväg för el – samverkan mellan flera parter
• 1930-talets luftledning ersätts med 2020-talets sjökabel
• Hur detta förstärker elnätskapaciteten

Jenny Nilander, Senior Project Manager, Ellevio
15:00Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:30Hur accelererar vi omställningen tillsammans?

• Flexibilitet och V2G - i framtidens elsystem
• Kan våra elnät användas smartare?
• Ambition, kunskap och kompetensförsörjning

Johanna Lakso, VD Power Circle, Årets Kraftkvinna 2023
16:00Samverkan för att möta ökade energibehovet

Jakob Norström, VD, Statkraft Sverige
16:30-18:00Konferensen avslutas med mingel, tilltugg och nätverkande