Program 2021

08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Moderatorer från Svenska Dagbladet Näringsliv inleder konferensen

Erica Treijs, SvD

Mikael Törnwall, SvD
09:10Att minska Europas fossilberoende och kämpa emot EU:s fossila projekt!

Nu förhandlas vilka energiprojekt som ska vara EU:s utvalda ”Projects of common interest (PCI)” enligt TEN-E regleringen. EU klassar fortfarande 32 projekt för gas och 6 projekt för olja som viktiga för Europa! Hur kan vi istället se till att ny teknik med stor klimatnytta inkluderas. Här är 5 olika typer av projekt som skulle kunna anses vara viktiga för hela Europa - känner du igen de svenska exemplen?

• Produktionsanläggningar för vätgas
• Lagringsanläggningar för koldioxid
• Batterier och energilager
• Fjärrvärme & fjärrkyla
• Utrustning för svängmassa, elkvalitet och frekvensstabilisering

Emma Wiesner, Member of the European Parliament
09:40Utmaningar som energimarknaderna i Sverige och Europa står inför – status och framtid

• Marknadsdesign
• Efterfrågeflexibilitet
• Effekt- och kapacitetsbristutmaningen

Therese Hindman Persson, chefsekonom, Energimarknadsinspektionen
10:10Förmiddagskaffe och nätverkande
10:40 Is green hydrogen an upside for Nordic renewables?

• How much green power is required for the emerging hydrogen market in the Nordics?
• Can industrial decarbonisation via hydrogen mitigate energy dependency?
• Will the economics of wind and solar farms improve?

Alexander Esser, Energy Economist: Nordic Power Markets, Aurora Energy Research
11:10Alla behövs för att Sverige ska nå klimatmålen och få en fossilfri framtid

• Elektrifiering – hur tar vi nästa steg i praktiken för att nå klimatmålen?
• Tydliga mål med jämställdhetsarbetet – lika viktigt som finansiella mål för att nå fram
• Kompetensutmaningen – varför vi inte kan undvika att använda all kompetens till att utvecklas mot en fossilfri framtid

Annika Viklund, Senior Vice President, Vattenfall Distribution och vd, Vattenfall Eldistribution AB
11:40 Teknikutveckling och innovation är nödvändigt för att klara utmaningarna inom energiomställningen – men driver samhället energiinnovation på rätt sätt?

Robert Andrén, generaldirektör, Energimyndigheten
12:00 Hur kan svensk industri bidra till att nå Sveriges klimatmål och Parisavtalet – och vad krävs för att skynda på klimat- och energiomställningen?

Tom Erixon, VD och koncernchef, Alfa Laval & ordförande, Teknikföretagen
12:20 Omställningen till ett klimatsmart samhälle med 100% förnybar elproduktion - Presentation och frågestund med Anders Ygeman

Hur kan ett mindre land som Sverige med relativt få invånare ta på sig ledartröjan i klimatomställningen och hur ser färdplanen ut att leda omställningen till ett klimatsmart samhälle? Detta och mycket annat kommer Anders Ygeman från regeringen diskutera när han berättar om deras strategier och tankar inom energiområdet.

Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister, Regeringen
12:50 PANELDISKUSSION

Fossilfri omstart av ekonomin – från vision till konkreta lösningar


Sverige har en unik möjlighet till en fossilfri omstart av ekonomin med stärkt konkurrenskraft och hög tillväxt. Men vilka konkreta samarbeten och lösningar behövs för omställningen till ett klimatsmart samhälle och en mer robust och hållbar ekonomi efter pandemins framfart?

Paneldeltagare:

Annika Viklund, Senior Vice President, Vattenfall Distribution och vd, Vattenfall Eldistribution AB

Emma Wiesner, Member of the European Parliament

Hans Kreisel, vd, Nordion Energi och ledamot i Elektrifieringskommissionen

Robert Andrén, generaldirektör, Energimyndigheten

Therese Hindman Persson, chefsekonom, Energimarknadsinspektionen

Paneldeltagare uppdateras löpande
13:20 Lunch med nätverkande

SPÅR 1 – HÅLLBAR ENERGIOMSTÄLLNING

14:20 HYBRIT – så ska resan mot fossilfritt stål gå i mål

• SSAB, LKAB och Vattenfall sätter Sverige på kartan och leder järn- och stålindustrins omställning genom att utveckla en fossilfri värdekedja från järnmalm till fossilfri järnsvamp och stål. HYBRIT har potential att minska koldioxidutsläppen i Sverige med 10 procent, vilket är nödvändigt för att nå en fossilfri framtid.
• Hybrit utvecklar en helt ny fossilfri vätgasbaserad teknik som ska demonstreras i industriell skala redan 2026
• Framgångsfaktorer och fallgropar på vägen – från gruva till kund

Andreas Regnell, strategichef, Vattenfall och styrelseordförande, Hybrit
14:50Klimatomställningen av den europeiska stålindustrin – ”grönt” stål

• I februari 2021 offentliggjordes att H2 Green Steel etablerar ett stålverk i Boden med start år 2024
• Målet är att nå fullskalig produktion om 5 miljoner ton ”grönt” stål till 2030
• Bakgrund och framtidsplaner för projektet med tunga investerare bakom sig

Henrik Henriksson, vd, H2 Green Steel (H2GS)
15:20Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:50Klimateffektivitet – vilka är de kritiska vägvalen för att nå klimatmålen?

• Vätgasen är på frammarsch, men hur ändrar den spelplanen?
• Hur ser nya, smarta regionala lösningar ut?
• Hur får vi till investeringar som styr mot mesta möjliga klimatnytta?

Hans Kreisel, vd, Nordion Energi och ledamot i Elektrifieringskommissionen
16:10 Omställningen till ett nytt hållbart energisystem – vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft

• Vad är aktuell status för vindkraften och hur ser framtiden ut?
• Energiöverenskommelsen och målet om 100 procent förnybar elproduktion till 2040 har lett till investeringsboom för vindkraften
• Aktuella vindkraft projekt till havs och land – trender framöver

Maria Röske, vd, wpd Scandinavia
16:40 Vart är marknaden på väg avseende Energilagring?

• Macrotrender visar vägen
• Hur variabla effektuttag ökar behovet av en flexibilitetsmarknad
• Vilka utmaningar ser vi, och hur löser vi dem…

Brytpunkten för kommersiella energilager är här!
• STELLA use cases

Sestra – en ny möjliggörare inom Power as a Service

Ulrika Tornerefelt, Group CEO, STELLA Futura

John Diklev, VD, Krafthem
17:00 Energilagring - användningsområden för de som kommer att vara en central del i omställningen mot ett fossilfritt samhälle

Emad Zand, President Battery Systems, Northvolt
17:30 Moderatorerna summerar och avslutar konferensen
17:40 - 18:20 Nätverksmingel med tilltugg

SPÅR 2 – FLEXIBILITET OCH TRANSFORMATION MED ÖKAD TILLVÄXT

14:20 Elens möjligheter att bidra till en hållbar samhällsutveckling – tankar om hur framtidens elsystem skulle kunna se ut

Anna Wolf, Expert elsystem, Power Circle
14:50 Expertise from the petroleum industry can be reused to guide the energy sector through a green transition

• The question is how quickly we can turn away from fossil fuels and towards green energy.
• This transition will require both large-scale investment and proactive politicians

Thina Margrethe Saltvedt, Senior Advisor Sustainable Finance, Nordea Bank
15:20Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:50Energins nya rockstjärna – bränslecellsbaserade kraftlösningar!

• Bränslecellsteknik och nätanslutning – ett gränsöverskridande samarbete inom banbrytande teknik för industrin, energibranschen, datacenter och transportsektorn

Richard Berkling, Chief Executive Officer, PowerCell Sweden

Jenny Larsson, vd, Hitachi ABB Power Grids i Sverige
16:10 EU-projektet CoordiNet en möjliggörare för lokal flexibilitet i elnäten och en viktig pusselbit för att få framtidens smarta elnät

• CoordiNet – ett samarbetsprojekt för att på kort sikt ta fram lösningar på kapacitetsutmaningen
• Våra förväntningar på projektet och vilka erfarenheter kan vi dra i nuläget
• Vad kommer det betyda för Uppsala och vilken effektflexibilitet finns det inom kommunen?
• Hur ser framtiden ut? Projektet är en del av den digitalisering som nu sker inom elnätsverksamheten, där vi använder nya och gamla systemstöd på ett nytt sätt, artificiell intelligens för att prognostisera kapaciteten i elnätet, och realtidsmätning av elanvändningen.

Yvonne Ruwaida, Business Strategist, Vattenfall Eldistribution

Linnéa Nedar, Process Leader Energy Transition, Uppsala kommun
16:50 SWITCH – den digitala marknadsplatsen för flexibilitet

Optimera användandet av elnätet och undvikande av kapacitetsbrist – bakgrund och erfarenheter

• Implementering av flexibilitet i elnätsbolaget, hur går det till i praktiken och vad krävs och hur lyckas vi?
• Vad är nästa steg – hur ser planerna ut för 2022?

John Backe, Head of Business Development & PMO, E.ON Energidistribution
17:30 Moderatorerna summerar och avslutar konferensen
17:40 - 18:20 Nätverksmingel med tilltugg