Utställning & Sponsorskap

På Energy Summit har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen. Våra deltagare är beslutsfattare från de privata näringslivet.Vi har en rad olika sponsrings- och utställningsaktiviteter att erbjuda. Ta tillfället i akt att marknadsföra ert företag mot rätt målgrupp på ett mycket kostnadseffektivt sätt! Våra erfarna säljare hjälper gärna till att skräddarsy en optimal lösning som passar just ert företags behov.

För ytterligare information och kostnadsförslag:

Sponsorship Sales Manager Robert Ahlqvist
Tfn: 08 587 662 68
E-post: Robert.Ahlqvist@insightevents.se

Partners 2020

Vi bidrar till att skapa en fossilfri värld med hjälp av teknologi i absolut framkant. PowerCell utvecklar och producerar vätgasdrivna bränslecellssystem för lokal elproduktion, lastbalansering och energilagring. PowerCells produkter genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Systemen används idag i mikroelnät, back-up-lösningar och för effekttoppshantering tillsammans med sol- och vindenergi i fastigheter och industri. PowerCells produkter används även inom den kommersiella marina sektorn och fordonsindustrin.

Nordion Energi är en energikoncern som bildats för att vara med och driva omställningen mot 100 % grön energi där klimatfrågan står i centrum. Vi är specialiserade på infrastruktur, som är en nyckel för att vi ska nå ett hållbart samhälle. Idag har vi infrastruktur för gas. Men vi vill mer än så. Vi satsar vår kraft på att skapa ett hållbart och flexibelt energisystem som är rustat för framtiden; där el, gas och värme samspelar. Det är en spännande resa som vi ska göra – tillsammans med våra kunder och andra partners som har samma mål som vi: 100 % grön energi.