Utställning & Sponsorskap

På Energy Summit har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen. Våra deltagare är beslutsfattare från de privata näringslivet.Vi har en rad olika sponsrings- och utställningsaktiviteter att erbjuda. Ta tillfället i akt att marknadsföra ert företag mot rätt målgrupp på ett mycket kostnadseffektivt sätt! Våra erfarna säljare hjälper gärna till att skräddarsy en optimal lösning som passar just ert företags behov.

För ytterligare information och kostnadsförslag:

Senior Commercial Manager Roland Behrendt
Tfn: 08 587 662 77
E-post: Roland.Behrendt@insightevents.se

Partners 2021

Vi bidrar till att skapa en fossilfri värld med hjälp av teknologi i absolut framkant. PowerCell utvecklar och producerar vätgasdrivna bränslecellssystem för lokal elproduktion, lastbalansering och energilagring. PowerCells produkter genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Systemen används idag i mikroelnät, back-up-lösningar och för effekttoppshantering tillsammans med sol- och vindenergi i fastigheter och industri. PowerCells produkter används även inom den kommersiella marina sektorn och fordonsindustrin.

Samhället befinner sig i en stor förändring där klimatfrågan står i centrum. Nordion Energi är en ny energikoncern som bildats för att vara med och driva omställningen mot 100 % grön energi.

Vi är specialiserade på infrastruktur, som är en nyckel för att vi ska nå ett hållbart samhälle. Idag har vi infrastruktur för gas och el. Men vi vill mer än så. Vi satsar vår kraft på att skapa ett hållbart och flexibelt energisystem som är rustat för framtiden; där el, gas och värme samspelar.

Det är en spännande resa som vi ska göra – tillsammans med våra kunder och andra partners som har samma mål som vi: 100 % grön energi.

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av förstklassiga produkter inom värmeöverföring, separering och flödeshantering. Med dessa som grund bidrar Alfa Laval till att lyfta produktivitet och konkurrenskraft hos kunder i olika industrier, världen över. Vi definierar deras utmaningar och levererar hållbara produkter och lösningar som möter deras behov – främst inom energi, miljö, livsmedel samt den marina industrin.

STELLA Futura designar och driftsätter skräddarsydda hållbara energisystem, där fokus på den svenska/nordiska marknaden ligger på energilagringslösningar för peak shaving, ökad självkonsumtion samt stabiliseringstjänster på frekvensmarknaden.

STELLA Futura startar nu ett nytt affärsområde i Sverige, och tar sin internationella kunskap kring solparksprojektering och PPA-erbjudanden till sina svenska kunder. STELLA erbjuder en fullständigt skalbar affärsmodell, där internationell expertis inom förnyelsebar teknologi kombineras med nya/innovativa finansieringslösningar. STELLAs kunder kan därmed ställa om sina verksamheter utan att rubba sin balansräkning