Utställning & Sponsorskap

På Energy Summit har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen. Våra deltagare är beslutsfattare från de privata näringslivet.Vi har en rad olika sponsrings- och utställningsaktiviteter att erbjuda. Ta tillfället i akt att marknadsföra ert företag mot rätt målgrupp på ett mycket kostnadseffektivt sätt! Våra erfarna säljare hjälper gärna till att skräddarsy en optimal lösning som passar just ert företags behov.

För ytterligare information och kostnadsförslag:

Senior Commercial Manager Roland Behrendt
Tfn: 08 587 662 77
E-post: Roland.Behrendt@insightevents.se

Partners 2023

E.ON

E.ON Sverige är en del av den internationella energikoncernen E.ON SE med huvudkontor i Essen, Tyskland. Inom koncernen jobbar runt 78 000 personer i 15 länder. I Sverige arbetar vi både nationellt och lokalt, med verksamhet från Skåne i söder till Lappland i norr.

Vår uppgift är att driva omställningen till det hållbara energisamhället. Det gör vi genom vår energidistribution och genom att möjliggöra för människor, företag och städer att använda energin på smartast möjliga sätt.

ELLEVIO

Ellevio Energy Solutions erbjuder stöd från ax till limpa för företag och verksamheter som ska ställa om till en elektrifierad, fossilfri verksamhet. Satsningen innebär att Ellevio tar strategiska steg mot att erbjuda icke-reglerade, konkurrensutsatta tjänster. Med hjälp av en verktygslåda som sträcker sig bortom enbart elnätstjänster, kommer Ellevio som koncern att erbjuda helhetslösningar och kompletta tjänster inom industrinät, energilagring, flexibilitet, och laddlösningar.