12 april, 2023 Webmaster

SvD Energy Summit 2021 – Går det att optimera användandet av elnätet och undvika kapacitetsbrist?

Det händer mycket vad gäller digitala effekt­­­­marknads­platser. Inför SvD Energy summit har vi därför tagit oss en pratstund med Christoffer Isendahl, affärsutvecklare på E.ON Energidistribution och som talar på spår 2 Flexibilitet och transformation med ökad tillväxt på SvD Energy Summit den 12:e oktober.

Din presentation handlar om den digitala marknadsplatsen för flexibilitet SWITCH. Kan du berätta hur den fungerar?

Absolut. Vi förser nätägare med ett verktyg att effektivisera drift och planering av elnätet. Konceptet går ut på att flexibla elnätskunder (producenter och konsumenter) får ekonomiska incitament att förändra sitt planerade elanvändnings- och produktionsmönster – att vara flexibla helt enkelt. Genom Switch gör vi det enkelt både för köpare och säljare dvs nätbolag och elnätskund. På så sätt kan trånga nät avlastas och både drift och investeringar effektiviseras.

Vilka ha varit de stora utmaningarna med lanseringen av plattformen?

En av de stora svårigheterna är att vi befinner oss i ett tidigt stadium av implementeringen av flexibilitet – i alla delar av värdekedjan. Vi i elnätsbranschen har interna utmaningar som handlar om att ställa om och tänka nytt, samtidigt ska vi övertyga aktörer runtom i Sverige att de ska investera tid och pengar i att agera flexibelt vilket inte alltid är deras högsta prioritet. Även teknikleverantörer och experter saknas vilket gör att alla aktörerna själva måste bygga upp mycket kunskap från grunden och testa sig fram för att nå resultat.

Hur ser framtiden ut, vad blir nästa steg?

Framöver har vi flera projekt på gång. Utöver vår satsning på Switch-plattformen så jobbar vi med att applicera flex i flera av våra nätområden vilket känns väldigt spännande. Vi är också aktiva på europeisk nivå där vi kan både inspirera andra och lära oss saker själva, det är en av de stora fördelarna med att vara ett internationellt företag.