Program 2020

08:20 Registrering och morgonkaffe
08:50 Peter Alestig och Erica Treijs från SvD Näringsliv inleder konferensen
09:00Subsidy-free renewables in continental Europe and how to manage merchant risk

• Outlook on Energy markets – challenges and possibilities
• Transition from subsidies to merchant investments
• Who is best suited to carry the investment risk?
• Can corporate PPAs replace state support?

Alexander Esser, Energy Markets Analyst, Aurora Energy Research
09:40Utmaningar som energimarknaderna i Sverige och Europa står inför – status och framtid

• Marknadsdesign
• Efterfrågeflexibilitet
• Effekt- och kapacitetsbristutmaningen

Therese Hindman Persson, chefsekonom, Energimarknadsinspektionen
10:20Förmiddagskaffe och nätverkande
10:50 #hållbaraihop – hållbarhetsarbete med full transparens

• Varför är ”think global, act local” så svårt?
• Energibolag måste erbjuda mer än kWh
• Marknadskommunikation som intressentdialog

Eric Zinn, hållbarhetschef, Göteborgs Energi
11:30Alla behövs för att Sverige ska nå klimatmålen och få en fossilfri framtid

• Kompetensutmaningen – varför vi inte kan undvika att använda all kompetens till att utvecklas mot en fossilfri framtid
• Tydliga mål med jämställdhetsarbetet – lika viktigt som finansiella mål för att nå fram
• Elektrifiering – hur tar vi nästa steg i praktiken för att nå klimatmålen?

Annika Viklund, Senior Vice President, Vattenfall Distribution och CEO, Vattenfall Eldistribution AB
12:10 PANELDISKUSSION

Omställningen till ett klimatsmart samhälle med 100% förnybar elproduktion – från vision till konkreta lösningar


Hur kan ett mindre land som Sverige med relativt få invånare ta på sig ledartröjan i klimatomställningen och vilka konkreta lösningar kan vi redan idag lyfta fram som leder till ett klimatsmart samhälle?

Paneldeltagare uppdateras löpande
12:40 Lunch med nätverkande

Spår 1 – Smartare elektrifiering i energisystemet – öka leveransen och kapaciteten

13:40 Vattenkraftens miljöfond och nationella planen för omprövning av vattenkraften – grundläggande förutsättningar

• Vattenkraftens miljöfond – bakgrund
• Hur jobbar miljöfonden i praktiken – vision, mål och strategi
• Synkronisering av den nationella planen och normsättningssystemet
• Exempel från olika pilotprojekt

Anna Jivén, vd, Vattenkraftens Miljöfond Sverige
14:20Nästa kris – elförsörjning?

Om det värsta inträffar, hur klarar Sverige effektbehov och energiförsörjning i framtiden?

Per Wassén, VD, Powercell
14:40Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:10Hur mobila batterilösningar kan stötta vår omställning till ett fossilfritt samhälle

Talare från Northvolt presenteras inom kort
15:50 Omställningen till ett nytt hållbart energisystem – vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft

• Vad är aktuell status för vindkraften och hur ser framtiden ut?
• Energiöverenskommelsen och målet om 100 procent förnybar elproduktion till 2040 har lett till investeringsboom för vindkraften
• Höjd ambitionsnivå i elcertifikatsystemet – utmaningar och möjligheter
• Aktuella vindkraft projekt till havs och land – trender framöver

Maria Röske, vd, Scandinavia
16:40 Moderatorerna summerar och avslutar konferensen
16:50 - 18:00 Nätverksmingel med tilltugg

Spår 2 – Smartare användning av elnätet med fokus på hur vi kan öka flexibiliteten för till exempel hushåll, bostäder och industrier

13:40 Elens möjligheter att bidra till en hållbar samhällsutveckling – tankar om hur framtidens elsystem skulle kunna se ut

Johanna Lakso, vd, Power Circle
14:20 Presentation från Nordion Energi

Hans Kreisel, VD, Nordion Energi
14:40Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:10EU-projektet CoordiNet en möjliggörare för lokal flexibilitet i elnäten och en viktig pusselbit för att få framtidens smarta elnät

• CoordiNet – ett samarbetsprojekt för att på kort sikt ta fram lösningar på kapacitetsutmaningen
• Våra förväntningar på projektet och vilka erfarenheter kan vi dra i nuläget
• Vad kommer det betyda för Uppsala och vilken effektflexibilitet finns det inom kommunen?
• Hur ser framtiden ut? Projektet är en del av den digitalisering som nu sker inom elnätsverksamheten, där vi använder nya och gamla systemstöd på ett nytt sätt, artificiell intelligens för att prognostisera kapaciteten i elnätet, och realtidsmätning av elanvändningen.

Yvonne Ruwaida, Business Strategist, Vattenfall Eldistribution

Kristina Starborg, Development Leader Energy, Uppsala kommun
16:00 SWITCH – den digitala marknadsplatsen för flexibilitet

• Optimera användandet av vårt elnät och undvika kapacitetsbrist – bakgrund och erfarenheter från projektet
• Vikten av ett nära samarbete med kommuner, regioner, näringsliv och industrier för att möjliggöra energiomställningen
• Vad är nästa steg – hur ser planerna ut för 2021?

John Backe, affärsutvecklingschef, E.ON Energidistribution
16:40 Moderatorerna summerar och avslutar konferensen
16:50 - 18:00 Nätverksmingel med tilltugg